Je privacy

We gaan zorgvuldig om met je privacy. De gegevens die je op de website achterlaat worden met een beveiligde verbinding verzonden. Ze worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op je bericht of je aanmelding in orde te maken. Je gegevens worden nooit aan anderen verstrekt voor commerciële doeleinden.

Als we verplicht zijn uit hoofde van wet- of regelgeving, je persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken, dan doen we onze uiterste best om je hierover tijdig te informeren.

Op deze website worden geen zogenaamde 'track & trace cookies' gebruikt. Je wordt dus nooit lastiggevallen met advertenties omdat je deze website hebt bezocht.

Auteursrechten

Je mag delen van tekst gebruiken zonder voorafgaande toestemming zolang je daar geen commerciële bedoelingen mee hebt en je daarbij de bron vermeldt. Het is niet toegestaan om de afbeeldingen te downloaden, kopiëren of anderszins te gebruiken zonder dat je daar eerst toestemming voor hebt gevraagd.

Proclaimer

Je mag er van uitgaan dat de informatie op de website correct is. We doen ons best om de website steeds up-to-date te houden. Kom je toch iets tegen dat volgens jou niet klopt? Neem dan even contact op, dan kijken we hoe we dat kunnen verbeteren.